Често задавани въпроси

В.1.
Какво означават SEER и SCOP?

О.1.
Съгласно регламент на ЕС от 01.01.2013 г., допълващ клаузите на Директивата за екодизайн от 2009 г., относно характеристиките на които са задължени да отговарят домашните климатични системи с охладителна мощност до 12W, Европа е разделена на 3 климатични зони: студена, умерена и топла с цел по-лесната класификация и калкулиране на стойностите за отопление.
За изчисляване на енергийната ефективност на климатика освен консумираната и отдавана енергия, се взимат под внимание и четирите сезона в Европа, особеностите на температурата на околната среда, климатичните зони, режим на частичен товар, консумация на енергия при изключен термостат.
България попада в студената климатична зона.
SCOP – Seasonal Coefficient of Performance, нов съкращение, което се превежда, като Сезонна ефективност в режим на отопление. В различните климатични зони на Европа SCOP се определя от различни характеристики на натоварване.
SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio, e стойността на сезонната ефективност в режим на охлаждане. Стойностите на този показател се определят от климатичните данни за Страсбург, разположен в умерената климатична зона.

В.2.
Какво означават термините COP / EER / BTU?

О.2.
COP – Coefficient of Performance, в превод означава Коефициент на трансформация. Представлява консумираното и отдаденото количество енергия в режим на отопление. При увеличаване на стойността на COP се намалява консумацията на енергия, което води до нисък разход на електричество и съответно на икономии. Съществуват климатици със стойности на COP над 5, които се считат за икономични и ефективни.

EER – Energy Efficiency Ratio, което се превежда, като Коефициент на енергийна ефективност. Това е отношението между консумираното и отдаденото количество енергия в режим на охлаждане. При високи сотойности на EER водят до висока енергийна ефективност.

BTU – British Termal Units, с това съкращение се измерва мощността на даден климатик. В основата си това е стара британска мерна единица за измерване на енергия и се измерва по следния начин 1W = 3,41 BTU

В.3. При какви отрицателни температури работят различните климатици в режим на отопление?

О.3.
Съществуват различни марки и модели климатици с рачлични показатели на работа при отрицателни температури. Най-лошия вариант за отопление е използването на конвенционални климатици, тъй като те работят до -5°С, след което при спадане на температурата минавт в режим на размръзяване и не отделят топлина в помещението. При инверторните климатици има голямо значение от класа на модела. Някои бюджетните инвертори работят в режим на отопление до -5°С външна температура и след това стават нефективни и не отопляват. Съществуват качествени DC инвертори, които работят в режим на отопление без проблем от -15°С до -20°С, като запазват ефективността си. За северните скандинавски страни се разработели специални модели DC инвертори, които могат да работят в от -20°С до около -35°С външна температура.